• shdkrp_00.jpg
  • shdkrp_01.jpg
  • shdkrp_02.jpg
  • shdkrp_03.jpg
  • shdkrp_04.jpg
  • shdkrp_05.jpg
  • shdkrp_06.jpg
  • shdkrp_07.jpg
  • shdkrp_08.jpg
Smaller Default Larger

W dniu 23 kwietnia po 4 latach działania w Stowarzyszeniu Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej podsumowano Rada Klubu zakończyła swoje działanie i wybrano nową Radę Klubu.

Sprawozdanie
Z działalności Klubu HDK RP im. Stoczni Gdynia w Gdyni za 2014-2018

 

W 2018 roku Rada Klubu w składzie;
Prezes Rady         - Julian Aleksander Michaś
Wiceprezes Rady  - Zbigniew Mrozowski
Skarbnik Rady      - Małgorzata Gołębiowska
Sekretarz Rady     - Karolina Żerańska
Członek Rady        - Ryszard Żerański
Członek Rady        - Marek Wyszyński
Członek Rady        - Przemysław Żerański
   Przeprowadziła dwadzieścia dwa posiedzenia organizacyjne, na których omawiano sprawy bieżące. Przyjmowano składki członkowskie oraz uzupełniano dokumentacje osobowe człon-ków klubu. Rada Klubu w minionym okresie przeprowadziła 19 prelekcji na temat oddawania krwi i szpiku kostnego. Zorganizowała 23 ambulansowe i stacjonarne akcji poboru krwi. Łącznie z krwiodawcami, którzy indywidualnie oddali krew zebrano 307, 350 litrów krwi, którą przekazano na rzecz Rejonowego i Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.
Klub pozyskał jednego nowego członka, a skreślono z członkostwa cztery osoby. Na dzień 28 marca 2018 r. ilość członków klubu wynosi 25 osób.
Na wniosek Rady Klubu zostali odznaczeni medalem Odznaką honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” członkowie klubu;
1. Zbigniew Mrozowski
2. Julian Aleksander Michaś

Za swoją ofiarną pracę na rzecz krwiodawstwa i ratowania życia ludzkiego zostali od-znaczeni odznaką „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu” koledzy;
1. Jarosław Wypijewski, 2. Kazimierz Rurkowski, 3. Marek Wyszyński, 4. Zbigniew Mrozowski, 5. Arkadiusz Kozak, 6. Tadeusz Szklanecki, 7. Marek Zielonacki, 8. Julian Aleksander Michaś.
Dokumentację z działalności klubu rada przechowuje w siedzibie klubu. Oprócz tego cała dokumentacja prowadzona jest na nośniku elektronicznym.

Nowe władze patrz w menu Rada Klubu

 

Firmy wspierające

 

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. . Klub Rotary Gdynia Energopol - Szczecin S.A Hydromega - Hydraulika Siłowa
Bank Zachodni WBK - Grupa Santander Remontowa Holding S.A. Zarząd Portu Gdynia SA Skorpion Ochrona w Gdyni