• shdkrp_00.jpg
 • shdkrp_01.jpg
 • shdkrp_02.jpg
 • shdkrp_03.jpg
 • shdkrp_04.jpg
 • shdkrp_05.jpg
 • shdkrp_06.jpg
 • shdkrp_07.jpg
 • shdkrp_08.jpg
Smaller Default Larger

W dniu 3 października 2014 roku minęło 40. lat działalności klubu stoczniowych krwiodawców w Gdyni.

   Szanowni goście, drogie koleżanki i koledzy – Honorowi Krwiodawcy, w dniu dzisiejszym na uroczystości 40 lecia istnienia powstania Klubu Honorowych Dawców Krwi im. Stoczni Gdynia w Gdyni jesteśmy wobec zdrowia wszyscy równi, więc powitam Was wszystkich, jako jedną wielką rodzinę, rodzinę krwiodawców i rodzinę Ich wspierających. Witam Państwa bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Witam przedstawicieli władz naszego miasta Gdyni Pana Jerzego Miotke wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdynia. Witam Panią Prezes Teresę Kamińską – gospodarza tego budynku, witam działaczy z Polskiego Czerwonego Krzyża na czele z Panią Prezes Marzeną Dobrowolską, witam wiceprezesa SHDK RP Fojuta, witam  RCKi K w Gdańsku Panią Dyrektor Annę Jaźwińską Curyłło oraz Panią Lidię Klapczyńską TOKiK w Gdyni, witam Panie Paulę Kuźniarską  oraz Małgorzata Zachariasz z WCKiK w Gdańsku, witam komendanta PSP w Gdyni Arkadiusza Miłejko oraz Komendanta KMP w Gdyni Roberta Leksyckiego. Witam wszystkich prezesów Klubów Honorowych Dawców Krwi, przeczytam nazwiska bowiem każdy z nas wie skąd Paweł Wirkowski Paweł Gil Paweł Szczepanik Iwona Kondracka Jarosław Kowal Krzysztof Wasilewski Andrzej Rogacki Daniel Czech Halina Łasińska Andrzej Rogacki Daniel Czech Halina Łasińska Marcin Sikora Karol Ponschke. Witam Tadeusz Cyrę oraz Marka Olczykowskiego. Witam gorąco wszystkich sponsorów Panią Teresę Kamińską PSSE, Pana Zbigniewa Zienowicza Hydromega, Pana Stanisława Władysława Śliwę Celstan Pana Henryka Klocka FAST Pana Mariusza Bartnika Biuro Ochrony Skorpion ,Pana  Andrzeja Ciemnoczołowskiego FB Heliodor Pana  Andrzeja Derengowskiego cukiernia Arkadia Pana Janusza Różalskiego firma OPEC Gdynia. Witam bardzo gorąco wszystkich krwiodawców, ponieważ to właśnie oni dzisiaj są najważniejsi.

   Rok 1958 jest oficjalnym początkiem Honorowego Krwiodawstwa w Polsce. Jednakże pewne formy Honorowego Krwiodawstwa były już wcześniej znane. Niektórzy z nas pamiętają akcje „Krew dla braci Węgrów”, gdy to w roku 1956 trwała rewolucja na Węgrzech. Było wielu rannych. Dla nich krew była najważniejszym ratunkiem. Do punktów Stacji Krwiodawstwa zgłaszali się ludzie, aby oddać cząstkę siebie dla ratowania drugiego człowieka. W stoczni początki Honorowego Krwiodawstwa sięgają lat 60-tych. Były to zbiorowe, ale sporadyczne i najczęściej okazjonalne wyjazdy do Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Gdańsku organizowane przez Radę Zakładową. Miały one na celu doraźne pokrycie niedoborów tego najcenniejszego ze wszystkich leków. Pobierano również krew na określone akcje dla ratowania życia ludzkiego w szczególnie dramatycznych sytuacjach. Systematyczne oddawanie krwi daje poczucie bezpieczeństwa i możliwości wykonywania planowanych zabiegów i operacji w służbie zdrowia. Temu wszystkiemu służyła idea założycielska Klubu Honorowych Dawców Krwi w stoczni.

   40 lat temu 3. października 1974 roku z inicjatywy Zarządu Miejskiego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdyni odbyło się w stoczni pierwsze spotkanie inicjatywnej grupy krwiodawców, pracowników naszego zakładu pracy, a byli to:

Władysław Diakowski
Henryk Wysocki
Edmund Bieńkowski
Czesław Wawrzyniak
Jerzy Patelczyk
i Jakub Batycki.

   Na tym spotkaniu powołany został Klub Honorowych Dawców Krwi gdzie ukonstytuował się zarząd. Pierwszym Prezesem Klubu HDK wówczas przy STOCZNI im. KOMUNY PARYSKIEJ w Gdyni wybrany został Władysław Diakowski – długoletni rekordzista w ilości oddanej krwi i pierwszy w Stoczni posiadacz medalu „Zasłużony Dla Zdrowia Narodu”. Kolejnymi prezesami byli Koledzy: Józef Starost, Henryk Wysocki i Aleksander Lutowski. Z upływem lat zakres działania oraz liczebność Klubu rosła. Obecnie nasz Klub zrzesza 36 stałych członków. Miarą naszych sukcesów jest ilość oddanej honorowo krwi. W okresie tych 40 lat działalności członkowie naszego klubu oddali honorowo około 65.000 litrów krwi. Na 25-lecie istnienia naszego Klubu Rada Okręgowa Honorowego Krwiodawstwa w Gdańsku przyznała Klubowi odznaczenie – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia, a z okazji 30-lecia Klub nasz został wyróżniony Odznaką Honorową II stopnia PCK. Za propagowanie idei Honorowego Krwiodawstwa oraz oddanie honorowo znacznej ilości krwi wielu naszych krwiodawców zostało wyróżnionych różnorakimi odznaczeniami, począwszy od dyplomu poprzez odznaczenia klubowe aż po odznaczenia resortowe i państwowe. Nasi krwiodawcy do 2009 roku 31 grudnia pochodzili z całej Polski gdyż to byli pracownicy kolejno Stoczni im. Komuny Paryskiej a następnie Stoczni Gdynia S.A.
W związku z likwidacją zakładu pracy, tj. „Stoczni Gdynia S.A.” nastąpiły czasy niekorzystne dla rzeszy krwiodawców, Zarząd Klubu zakończył swoją działalność i rozwiązał się z dniem 31 grudnia 2009 r. Krwiodawcy klubu z wielkim zainteresowaniem obserwowali i szukali swojego miejsca w innych gdyńskich klubach. Klub stoczniowy miał wielkie zasługi dla pomorskiego krwiodawstwa i tradycję związaną ze stocznią. Szkoda by było odsunąć w zapomnienie zasługi nie tylko ówczesnego prezesa Bogusława Frątczaka, który to z wielką pieczołowitością dbał o swoich krwiodawców i dzięki temu miał zawsze rekordowe wyniki w ilości oddanej krwi. Dzięki zainteresowaniu członków byłego klubu stoczniowego po sześciu miesiącach nieobecności w strukturach krwiodawstwa postanowiono wznowić działalność klubu.
   Z inicjatywy działaczy honorowego krwiodawstwa; Zbigniewa Mrozowskiego, Włodzimierza Rytla, Grażyny Sztuczkiewicz, Juliana Michasia i Andrzeja Bloka, w dniu 08 czerwca 2010 roku została wznowiona działalność Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Stoczni Gdynia SA. Prezesem klubu został wybrany Julian Aleksander Michaś, wiceprezesem Zbigniew Mrozowski oraz skarbnikiem Małgorzata Gołębiowska.
   W dniu o3 kwietnia 2014 roku podczas Walnego Zebrania Członków Klubu została podjęta uchwała o wystąpieniu ze struktur Polskiego Czerwonego Krzyża oraz podjęto uchwałę chęci wstąpienia do struktur Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej z jednoczesnym przyjęciem nazwy: Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub HDK im. Stoczni Gdynia w Gdyni.
   W dniu 07 czerwca 2014 roku w Policach, Rada Główna SHDK RP uchwałą nr RG/03/06/2014 przyjęła w struktury Klub HDK im. Stoczni Gdynia w Gdyni oraz w szeregi Rady Głównej na członka prezesa Rady Klubu Juliana Aleksandra Michaś.
   Od początku wznowienia działalności klubu krwiodawców stoczniowych współpracujemy z Państwowymi Szkołami Budownictwa w Gdańsku, gdzie cyklicznie organizujemy pobory krwi jak również rejestrację potencjalnych dawców szpiku. Nasze akcje krwio-biorcze nie kończą się w Gdańsku, otóż dzieje się to w podobny sposób w naszym pięknym mieście, jakim jest Gdynia.
Lokalnie współpracujemy z Gdyńską Radą PCK, której to struktury powstały w zeszłym roku. Natomiast w Gdyni są dwa kluby należące do struktur Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej nasz Klub oraz Policyjny Klub HDK działający przy Gdyńskiej Policji. Krwiodawcy to ludzie, których można nazwać bohaterami w czasach pokoju, ponieważ są oddani innym niosąc pomoc i dzieląc się swoją cząstką z anonimowym istnieniem ludzkim. Trzeba pamiętać, że już jedna donacja, czyli jedno oddanie 450 ml krwi ratuje obecnie trzy ludzkie istnienia. Mamy wśród nas rekordzistów w ilości oddanej krwi są to:
1.    62.100 l - Arkadiusz Kozak
2.    55.550 l - Marek Zielonacki
3.    53.350 l - Zbigniew Mrozowski
4.    48.550 l - Marek Wyszyński
5.    46.800 l - Tadeusz Szklanecki
6.    45.200 l - Julian Aleksander Michaś
7.    43.450 l - Kazimierz Rurkowski
8.    29.500 l - Grzegorz Woźniak
9.    24.900 l - Zbigniew Ładowski
Oraz Karolina Żerańska prawie 12 litrów.
Szpik kostny - komórki macierzyste.
1.450 l - Julian Aleksander Michaś
   Są wśród nas całe rodziny, które oddają krew i nie tylko, szeroko propagują wraz z innymi krwiodawstwo mówiąc o leczeniu i lekarstwie niczym do tej pory niezastąpionym. Do takich rodzin należy rodzina państwa Żerańskich wraz z Pauliną Szymańską jeszcze nie Żerańską, proszę Ich, aby powstali i pokazali się. Na czele zaś stoi Ojciec rodziny Ryszard Żerański z żoną Dorotą. Są też i inni, którzy scalają ten ważny element, który ratuje ludzkie życie. Pamiętajmy o jednym, ile dzisiaj dasz to kiedyś po wielokroć otrzymasz. Bardzo gorąco dziękuję naszym sponsorom, dzięki którym udało się przygotować ten skromny poczęstunek oraz miejsce w gdzie się spotkaliśmy. Są to: Pani Prezes Teresa Kamińska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Pan Zbigniew Zienowicz firma HYDROMEGA, Pan Janusz Grabowski, Pan Prezes Janusz Różalski OPEC, Pan Andrzej Derengowski cukiernia Arkadia, Andrzej Ciemnoczołowski firma Heliodor, Pan Henryk Klocek Prezes FAST oraz na koniec jak to mówią ostatni będą pierwszymi to Pan Mariusz Bartnik Dyrektor Biura Ochrony Skorpion w Gdyni dzięki Niemu właśnie funkcjonujemy gdyż przez te lata od 2010 roku wspiera nas pod każdym względem i finansowym i technicznym płacąc i drukując Nam wszystko, co związane jest z funkcjonowanie stowarzyszenia wszak niezarabiającego pieniędzy. Wręcz odwrotnie dzielący się sobą z innymi. Dziękuję również Paulinie Szymańskiej i Karolinie Żerańskiej za prowadzenie Księgi lub inaczej Kroniki Naszej stoczniowej historii. Dzisiaj taką kroniką jest Internet i to właśnie on przejmuje tą rolę, natomiast moje spojrzenie na innowację jest inne, otóż to, co jest zapisane na papierze przetrwa wieki a elektronika – z tym może być różnie. Kończę już ten rys historyczny wszak niemałego okresu, bo 40 lat naszego istnienia.

 • dscf1165
 • dscf1169
 • dscf1171
 • dscf1172
 • dscf1174
 • dscf1176
 • dscf1177
 • dscf1179
 • dscf1180
 • dscf1181
 • dscf1183
 • dscf1185
 • dscf1186
 • dscf1187
 • dscf1188
 • dscf1190
 • dscf1191
 • dscf1192
 • dscf1194
 • dscf1196
 • dscf1197
 • dscf1198
 • dscf1199
 • dscf1200
 • dscf1201
 • dscf1203
 • dscf1205
 • dscf1208
 • dscf1209
 • dscf1211
 • dscf1212
 • dscf1213
 • dscf1214
 • dscf1215
 • dscf1219
 • dscf1220
 • dscf1222
 • dscf1224
 • dscf1225
 • dscf1226
 • dscf1229
 • dscf1230
 • dscf1231
 • dscf1240
 • dscf1242
 • dscf1243
 • dscf1245
 • dscf1247
 • dscf1248
 • dscf1249
 • dscf1251
 • dscf1252
 • dscf1253
 • dscf1255
 • dscf1256
 • dscf1257
 • dscf1258
 • dscf1261
 • dscf1269
 • dscf1270
 • dscf1271
 • dscf1272
 • dscf1273
 • dscf1274
 • dscf1275
 • dscf1277
 • dscf1278
 • dscf1279
 • dscf1281
 • dscf1282
 • dscf1283
 • dscf1284
 • dscf1285
 • dscf1286
 • dscf1287
 • dscf1290
 • dscf1291
 • dscf1294
 • dscf1295
 • dscf1296
 • dscf1297
 • dscf1298
 • dscf1300
 • dscf1303
 • dscf1305
 • dscf1306

Simple Image Gallery Extended

   Z wielkim zainteresowaniem w tym dniu odbyła się akcja poboru krwi, podczas której oddało krew wielu krwiodawców po raz pierwszy. Dziękujemy Im za ofiarność, która podkreśliła ten dzień swoim oddaniem dla ratowania życia ludzkiego.

Firmy wspierające

 

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. . Klub Rotary Gdynia Energopol - Szczecin S.A Hydromega - Hydraulika Siłowa
Bank Zachodni WBK - Grupa Santander Remontowa Holding S.A. Zarząd Portu Gdynia SA Skorpion Ochrona w Gdyni